کتاب صوتی فنون مذاکره - محمد ر...

5,000 تومان

مهارت های مذاکره را یاد بگیرید...

رایگان

فن بیان و گویندگی

رایگان

فن بیان و سخن

رایگان

کتاب شیوه سخنرانی مؤثر و فن بی...

رایگان

سخنرانی به زبان ساده از بهمن د...

رایگان

زبان بدن - چگونه افكار ديگران ...

رایگان

رازهای فن بیان سخنوران حرفه ای

رایگان