ثبت شکایات

برای ثبت شکایات خود می توانید به یکی از راههای زیر اقدام نمایید : 

1 - ارسال ایمیل به آدرس info@pooldarshim.ir و ارتباط با بخش پشتیبانی

2 - تماس با شماره های قرار گرفته در قسمت تماس با ما