اصول و فنون مذاکره

5,000 تومان

کلید طلایی ارتباطات - کریس کول

5,000 تومان

کتاب صوتی فنون مذاکره - محمد ر...

5,000 تومان

مهارت های مذاکره را یاد بگیرید...

رایگان

خلاصه اي از كتاب اصول و فنون م...

رایگان

تکنیک های مذاکره در خرید و فرو...

5,000 تومان

رازهای مذاکره با پدر علم مذاکر...

2,000 تومان

هنر متقاعد کردن دیگران اثر جفر...

5,000 تومان

آموزش مذاکره تلفنی و نکته‌هایی...

3,000 تومان