قدرت بیان - برایان تریسی

5,000 تومان

پازل سخنرانی از احمدرضا فاضلی

رایگان

کلید طلایی ارتباطات - کریس کول

5,000 تومان

رازهای فن بیان سخنوران حرفه ای

رایگان

زبان بدن - بهزاد حسین عباسی

5,000 تومان

در گفتگو اثر انگشت باشیم

5,000 تومان

آموزش فن بیان

5,000 تومان

ترفندهای ارائه سخنرانی بداهه -...

رایگان

تکنیک های فن بیان و اصول سخنرا...

رایگان