فروشنده یک دقیقه ای - اسپنسر ج...

5,000 تومان

شجاعت رویاهای بزرگ در بازاریاب...

رایگان

فرآیند بازاریابی و تقسیم بازار

رایگان

۱۳ اشتباه بازاریابی - ژان بوقو...

5,000 تومان

موفقیت در کسب و کار و بازاریاب...

9,000 تومان

یخ شکن ها - تام شرایتر (ال بزر...

5,000 تومان

تکنیک های فروش در بازاریابی

رایگان

راهکارهای فروش ۷ روزه

رایگان

تکنیک های مذاکره در خرید و فرو...

5,000 تومان