فروشنده یک دقیقه ای - اسپنسر ج...

۵,۰۰۰ تومان

شجاعت رویاهای بزرگ در بازاریاب...

رایگان

فرآیند بازاریابی و تقسیم بازار

رایگان

۱۳ اشتباه بازاریابی - ژان بوقو...

۵,۰۰۰ تومان

موفقیت در کسب و کار و بازاریاب...

۹,۰۰۰ تومان

یخ شکن ها - تام شرایتر (ال بزر...

۵,۰۰۰ تومان

تکنیک های فروش در بازاریابی

رایگان

راهکارهای فروش ۷ روزه

رایگان

تکنیک های مذاکره در خرید و فرو...

۵,۰۰۰ تومان